OMZETVERLIES VANWEGE DE CORONACRISIS?

Vraag nu tot 90% tegemoetkoming in de loonkosten aan (NOW-subsidie).

w

Vraag nu NOW aan

Vanaf 6 april 2020 is het mogelijk om over de maanden maart, april en mei 2020 een tegemoetkoming in de loonkosten te krijgen.

Snelle service

Wij verwerken uw aanvraag z.s.m. na ontvangst van de benodigde gegevens.

U

Stap 1: aanvraag voorschot

Vraag een voorschot in de loonkosten van 80% van de verwachte subsidieverlening aan.

Nu NOW aanvragen

Vraag nu met behulp van financieel-juridische specialisten een voorschot in de loonkosten aan.

Voorwaarden

Kosten

Vaste prijs van € 300, exclusief BTW, per loonheffingsnummer.

Deskundig en jarenlange ervaring

Dien uw NOW-aanvraag in met behulp van financieel-juridische experts.

h

Stap 2: aanvraag definitieve subsidievaststelling

Na ontvangst van uw voorschot moet u een aanvraag definitieve subsidievaststelling doen.

Wat moet u weten?

Om ontslagen tijdens de coronacrisis te voorkomen kunnen werkgevers vanaf 6 april 2020 bij het UWV NOW-subsidie aanvragen. De aanvraagperiode eindigt op 31 mei 2020. 

 

Voor het aanvragen van een voorschot rekenen wij een vast bedrag van € 300, exclusief BTW, per loonheffingsnummer. Het aanvragen van de definitieve subsidievaststelling kunnen wij ook voor u verzorgen voor een gecombineerd tarief van € 700, exclusief BTW, in geval van ondernemingen tot 30 werknemers. Bij 30 of meer werknemers wordt de prijs in overleg vastgesteld. De (eventueel) benodigde accountantsverklaring is niet bij deze prijsafspraak inbegrepen.

Wat en voor wie?

Bij een (verwacht) omzetverlies van tenminste 20% kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de loonkosten over de periode maart tot en met mei 2020. De NOW-subsidie is gerelateerd aan het (verwachte) omzetverlies in de periode maart t/m mei 2020, april-juni 2020 of mei-juli 2020. Lees hier verder. 

Uitbetaling voorschot 

Na goedkeuring van uw aanvraag zal het UWV een voorschot van 80% van de tegemoetkoming uitbetalen. In de praktijk zal gestreefd worden naar uitbetaling van het voorschot binnen 2 tot 4 weken. Het voorschot is gebaseerd op de loonsom januari 2020. Een onjuiste inschatting van de omzetdaling, kan tot terugbetaling of nabetaling leiden. Lees hier verder.

Definitieve subsidievaststelling

Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover NOW is toegekend, moet de werkgever bij het UWV de definitieve vaststelling van de hoogte van de subsidie aanvragen. De hoogte van de definitieve subsidievaststelling wordt gebaseerd op de loonsom in de maanden maart, april en mei 2020. Lees hier verder.

Ons adres

Vink & Partners Legal and Tax

De Lairessestraat 90-2R

1071 PJ Amsterdam

Copyright 2020 nunowaanvragen – nunowaanvragen valt onder Vink & Partners Legal and Tax